In dit deel van de website zullen we de ontwikkelingen beschrijven op het gebied van zorg. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor thuiszorg en verpleging (WMO- Wet maatschappelijke ondersteuning). 

Een overkoepelende werkgroep van alle stadsdorpen houdt ons op de hoogte van deze ontwikkelingen Amsterdam en als stadsdorpen tezamen bepalen we steeds een standpunt ten opzichte van die ontwikkelingen.

Als iemand zorg thuis nodig heeft, meer dan een enkele buur op zich kan nemen, neem dan contact op met de coördinatoren van je binnenbuurt. Is er  nog geen binnenbuurt? Neem dan contact op met stadsdorpvondelhelmers@gmail.com en dan helpen we je verder.