Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarbij leerlingen en buurtbewoners hebben nagedacht over de invulling van de app, eigenlijk een soort digitale ‘dienstenhelpdesk’ van school en buurt. Denk aan bijvoorbeeld leerlingen die buurtbewoners helpen bij ICT-problemen of maatschappelijke stage-achtige activiteiten en omgekeerd buurtbewoners die gastlessen kunnen geven of leerlingen kunnen helpen met een spreekbeurt.   Zo zijn er vele voorbeelden te noemen waarbij zowel leerlingen als buurtbewoners meer voor elkaar kunnen betekenen. Naast het elkaar kunnen helpen, wordt met name ook het contact tussen jong en oud als een meerwaarde gezien. 

Na de herfstvakantie vanaf maandag 29 oktober 2021, kunnen buurtbewoners via de app aan het team ‘Huygens College Chatbot’ vragen of er leerlingen verschillende klusjes kunnen doen of diensten kunnen verlenen.  De leerlingen zitten in het tweede leerjaar en zijn ongeveer 14 jaar oud.

Leerlingen maken na overleg tussen school en buurtbewoner, afspraken over de activiteiten waarna ze in tweetallen uiteindelijk de activiteiten gaan uitvoeren. Op het evaluatieformulier en in de app, kan de buurtbewoner aangeven of de gedane activiteiten naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

Activiteiten kunnen door de leerlingen alleen tijdens schooltijd worden uitgevoerd! 

Meer informatie kan gegeven worden via  Peter Schütt, teamleider: p.schutt@huygens-college.nl