Beste Stadsdorpelingen,

In onze brief van mei 2020 hebben we verteld wat we ongeveer van plan zijn. Je kunt deze brief hier nalezen.

Inmiddels is onze werkgroep uitgebreid tot 10 mensen en verscheidene geïnteresseerden. De voortgang is als volgt.

  1. We willen graag meer zicht krijgen op de woonsituatie en ontwikkelingen op woongebied in ons stadsdorp, zodat we daar op den duur, indien gewenst, meer invloed op uit kunnen oefenen bij bijvoorbeeld de gemeente. We gaan daarom, op basis van veel informatie o.a. van de gemeente Amsterdam en Zorgsaamwonen, een beschrijving maken van de woonvoorraad en de bewoners van ons stadsdorp. (dus bijv. x huurwoningen sociale sector, x huurwoningen vrije sector, y mensen boven 65, y gezinnen) De notitie met gegevens komt natuurlijk t.z.t. in de nieuwsbrief. Vervolgens willen we ter aanvulling een klein onderzoek (laten) doen wat de woonwensen de komende 10 jaar zijn van (oudere) bewoners in het stadsdorp. Nog leuker vinden we het, als je dit onderzoek niet afwacht, maar ons nu al vertelt waar je aan denkt, of wat relevante dingen zijn die we zouden moeten uitzoeken of vragen!

  2. Als werkgroep hebben we daarnaast contact over de toekomst van Reade op de Overtoom. Er gaan al jaren geruchten dat zij willen verkassen en wij houden de vinger aan de pols. Mocht dat gebeuren dan zullen we proberen invloed uit te oefenen opdat er (ook) woningen komen, met liften. Zie ook hier

  3. We houden contact met de kenniskring Zorg en Wonen van samenwerkende stadsdorpen.

  4. Er zal steeds meer informatie vanuit onze werkgroep komen op deze website

 

Hartelijke groet,

werkgroep Wonen