Oproep van de werkgroep Wonen 29-4-2021

De Werkgroep Wonen denkt pakweg 10 jaar vooruit. Over 10 jaar zullen we allemaal 10 jaar ouder zijn, dat is zeker. Misschien denk je af en toe na over de vraag: ‘Kan en wil ik dan nog wonen zoals ik nu woon?’, of: ‘Waar zal ik dan wonen?’.

Wij willen binnenkort onderzoek doen naar de antwoorden die stadsdorpers geven op deze vragen: Je wordt bijvoorbeeld te oud om 3-hoog te wonen met een steile trap; of je gezin zal groter zijn (ook letterlijk: elk kind zal meer ruimte innemen); of je kinderen zullen het huis uit zijn; of ... Wil je dan in deze buurt blijven? In het stadsdorp? Als het antwoord ‘graag’ is, dan is het belangrijk dat ‘jouw soort huis’ hier beschikbaar is. Wij willen door onze inventarisatie eraan werken dat je wens uit komt.

Om een idee te krijgen wat er leeft, doen we binnenkort onderzoek, liefst onder zoveel mogelijk (alle) stadsdorpers. We hopen dat we je hiernaar mogen vragen. Niet om je vast te leggen, maar omdat we een (geanonimiseerd) overzicht aan de gemeente willen presenteren hoeveel en welk soort huizen er in onze buurt nodig zullen lijken te zijn. Voorspellen kan niet, maar een verwachting hebben we wel: er zal een tekort zijn aan huizen, waar je (heel) oud kunt worden. Tweede verwachting: er zal een tekort zijn aan betaalbare huur- en koophuizen. Maar misschien zijn er een heel andere dingen nodig; dat horen we graag.

Eén duidelijk plan hebben we al: aan tafel komen bij de gemeente om – als Reade vertrekt (het bestuur hoopt zelf in 2027) – inspraak te hebben over welke woningen daar komen. Met zo mogelijk voorrang voor buurtbewoners.


Wil je nog wat meer informatie? Lees dan hier >>

Binnenkort komen we met de vraag om mee te doen aan het onderzoek. Wil je je nu al melden, dan ben je van harte welkom: Stadsdorpvondelhelmers@gmail.com

De werkgroep Wonen hoopt, dat je binnenkort mee wil doen aan het onderzoek!

P.S. Natuurlijk zullen wij uiterst zorgvuldig omgaan met de antwoorden en ons houden aan de privacy-regels