Het onderzoek van de werkgroep wonen is afgerond, er kunnen geen vragenlijsten meer worden ingevuld. 

De Werkgroep Wonen van dit stadsdorp denkt pakweg 10 jaar vooruit. Over 10 jaar zullen we allemaal 10 jaar ouder zijn, dat is zeker. Misschien denkt u ook af en toe na over de vraag: ‘Kan en wil ik dan nog wonen zoals ik nu woon?’ Of: ‘Waar zal ik dan wonen?’ Om een goed inzicht te krijgen wat daarover leeft in onze buurt, hebben we een vragenlijst opgesteld. We hebben een goede respons ontvangen: 103 vragenlijsten. 

De resultaten worden verwerkt in een notitie over de hoeveelheid en soort huizen die in de toekomst in onze buurt nodig en gewenst zijn en over ideeën die buurtgenoten hebben over toekomstig wonen in ons stadsdorp/onze buurt. Met de resultaten hopen we bestuurders te beïnvloeden bij het plannen en inrichten van de woonmogelijkheden. Met de gemeente zijn inmiddels de eerste contacten gelegd. De notitie zal in de tweede helft van oktober gereed zijn en met de nieuwsbrief worden verspreid. 

Het onderzoek was anoniem, dus de werkgroep weet niet wie de vragenlijst heeft beantwoord. Als je jouw wensen wilt helpen realiseren, neem dan contact met ons op via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com