Het onderzoek van de werkgroep wonen is van start gegaan. Doe je mee? Het is voor alle bewoners binnen de grenzen van ons stadsdorp, niet alleen voor deelnemers.

De Werkgroep Wonen van dit stadsdorp denkt pakweg 10 jaar vooruit. Over 10 jaar zullen we allemaal 10 jaar ouder zijn, dat is zeker. Misschien denkt u ook af en toe na over de vraag: ‘Kan en wil ik dan nog wonen zoals ik nu woon?’ Of: ‘Waar zal ik dan wonen?’ Om een goed inzicht te krijgen wat daarover leeft in onze buurt, hebben we een vragenlijst opgesteld. Deze lijst is voor alle bewoners, niet alleen voor Stadsdorp deelnemers.

De resultaten worden verwerkt in een notitie over de hoeveelheid en soort huizen die in de toekomst in onze buurt nodig en gewenst zijn en over ideeën die buurtgenoten hebben over toekomstig wonen in ons stadsdorp/onze buurt. Met de resultaten hopen we bestuurders te beïnvloeden bij het plannen en inrichten van de woonmogelijkheden. Met de gemeente zijn inmiddels de eerste contacten gelegd.

Op bestuurlijk niveau kunnen we echter alleen gewicht in de schaal leggen als tenminste een aanzienlijk aantal buurtgenoten deze vragenlijst invult. De antwoorden worden meteen anoniem digitaal opgeslagen, wij zien dus niet wie u bent.

De vragenlijst bestaat uit vier korte onderdelen: a. uw huidige woonsituatie, b. uw woonsituatie over ca 10 jaar, c. één vraag over het stadsdorp en d. enkele gegevens over u zelf. In totaal kost het invullen van de vragenlijst ongeveer 10 minuten.

Alle deelnemers hebben in de nieuwsbrieven een link gekregen naar het onderzoek staat. Niet ontvangen? Woont u hier maar bent u geen deelnemer en wilt u meedoen? Wilt u liever een papieren versie van de vragenlijst? Of per telefoon? En voor alle overige reacties: stuur een e-mail naar stadsdorpVondelHelmers@gmail.com of doe een brief in de brievenbus bij Vondelstraat 32. Wij nemen dan contact met u op.

20 september 2021 is de sluitingsdag van het onderzoek.