Op donderdagmiddag 20 januari 14.30 tot 15.30 geeft !WOON een digitale voorlichtingsbijeenkomst over langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen.

Iedereen kan meedoen vanuit huis als je een laptop, tablet of dergelijke hebt met camera en geluid. 

Sabrina Jans en Yasmina El Yahyaoui behandelen de volgende onderwerpen:

  • De verschillende soorten ouderenwoningen
  • Regeling van Groot naar Beter
  • Regeling van Hoog naar Laag
  • Inschrijving WoningNet
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), woningaanpassingen en verhuiskosten
  • Wooncoachproject van !WOON
  • Onderhoud voor rekening huurder / verhuurder

Er is na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Je kunt je aanmelden hier:

Webinar: Langer zelfstandig thuis wonen | !WOON (wooninfo.nl)