DE DONKERE DAGEN VAN DECEMBER

 

Wij wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar!!

Maar niet in een gezellige bijeenkomst zoals andere jaren. Als kerngroep hebben we ons afgevraagd wat er wel mogelijk is; hoe we voor elkaar als stadsdorpelingen een feest van licht kunnen maken, ondanks alle Corona restricties. 

Een duo van een pianist en zangeres wil graag komen optreden, volgens het idee : Een podium voor kunstenaars in ons stadsdorp. We hopen dat te doen zodra het mag, dus hou daar vast rekening mee!

 Voor de donkere dagen in december biedt dat geen soelaas. Hoevelen van ons zoeken een manier om een mooie invulling van de kerst of de periode daaromheen te vinden? Wij geven hier alvast een paar ideeën DIT KAN WEL, rekening houdend met de Corona maatregelen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen, maar in een stadsdorp kun je geven en ontvangen tegelijk.

  • Thee met een Thema. Dat kan zijn een boek, of een onderwerp waarover je een goed gesprek wilt voeren. Je kunt maximaal 3 mensen uitnodigen met kerst, 2 daarbuiten. Digitaal natuurlijk meer.
  • Huizen kijken. Spreek met twee anderen af om achter elkaar ieders huis te gaan bekijken. Of op drie verschillende dagen. Kijken kan ook digitaal.

  • Heb je nog een plaats vrij aan tafel? 
  • Leer een stadsdorpgenoot kennen met Uit de hoge hoed.

 

Hoe kom je te weten wie in ons stadsdorp daaraan mee wil doen? Meld je aan bij ons, stadsdorpvondelhelmers@gmail.com .Geef aan wat je zoekt of wilt aanbieden.

 

Heb je nog een ander idee? Dat horen we graag, dan komt het
direct op de website en in de nieuwsbrief half december