Stadsdorpgenote Anke Wartenbergh verzorgt elke eerste maandag van de maand een rondleiding voor stadsdorpers over het WG terrein met als titel:

Van Pesthuis naar AMC, ziek zijn en beter worden in Amsterdam;

Begin 1600 waart de pest door Europa en ons land blijft niet achter. In 1634 roeit het eerste bootje met pestlijders via de Pestsloot naar het Pesthuis, vlakbij de Overtoom ver buiten de stad.

In 1734 gaan alle hopeloze zieken en krankzinnigen vanuit het Binnengasthuys naar dit terrein, dat dan Buitengasthuys heet en ook een “dolhuys”herbergt.  Er is 1 arts op 700 patienten en er is weinig eten en nauwelijks medicijnen. Verpleging wordt gedaan door ongediplomeerde meiden en knechten. Bezoekers noemen het “de hel op aarde!” Op 28 mei 1891 tikt het 10-jarige koninginnetje Wilhelmina met een zilveren troffeltje tegen de eerste steen, waarop in juli 1893 Paviljoen 1 van het Wilhelminagasthuis in gebruik wordt genomen. Tot december 1983 als de laatste patienten verhuizen naar het AMC en het bedroefde personeel hun WG ten grave dragen.

In een twee uur durende wandeling lopen wij over het voormalige WG / Pesthuisterrein op zoek naar de sporen van al dat wel en wee. En we pakken een vleugje mee van de Oud-West buurt rondom het WG-terrein.

Altijd op de eerste maandagochtend van de maand, dus op 

 

3 september, van 11.00-13.00

1 oktober, van 11.00-13.00 uur

5 november, van 11.00-13.00 uur

3 december, van 11.00-13.00 uur

Verzamelpunt; bij de poort van de voormalige hoofdingang van het WG in de Eerste Helmersstraat.

Tijdens de pauze consumptie voor eigen rekening. 

Aanmelden bij stadsgids Anke Wartenbergh, email;ankewartenbergh@hotmail.com