We make  Het Stadsdorp

Doe je mee? Waarmee? Lees hieronder !

Wij zijn een groepje bewoners van het WG-terrein en nemen deel aan het netwerk van de Binnenbuurt WG, dat weer een onderdeel is van Stadsdorp VondelHelmers. Centraal in het stadsdorp staat goed nabuurschap.

Van 17 tot 23 juni organiseert Amsterdam de jaarlijkse internationale conferentie "We make The City", met als motto "Een betere stad van, voor en door iedereen”. https://wemakethe.city/nl/

Wij willen als stadsdorp graag aansluiten op "We make The City" door workshops te organiseren, waarin de bewoners samen met kunstenaars aan de slag gaan om bijvoorbeeld foto's, tekeningen, schilderijen, houtsculpturen te maken die tentoon worden gesteld op het WG-terrein. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste medebewoners, die later dit jaar samen met ons een bruisende week willen organiseren en denken aan getalenteerden en/of kunstenaars die een workshop willen geven, muzikanten die willen komen spelen op de feestelijke afsluiting, het inrichten van kraampjes met kunst, hapjes.

Wie doet mee of weet mensen die we hiervoor zouden kunnen benaderen?   

Geef bericht aan  ankewartenbergh@hotmail.com  en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

 

In English:

We are a group of residents of the WG-terrein and participate in the network of the Binnenbuurt WG, which in turn is part of Stadsdorp VondelHelmers. Central to the Cityvillage is good neighborliness.

In June Amsterdam organizes the annual international conference "We make The City", with the motto "A better city for and by everyone". https://wemakethe.city/nl/

As Stadsdorp, we would like to contribute to "We make The City" by organizing workshops  later this year, in which the residents can work with artists to, e.g., make photos, drawings, paintings, and wood sculptures, that will be exhibited on the WG-terrein.

We are looking for enthusiastic people who want to contribute to make this lively week happen with us. We would like to get in touch with  talented people and / or artists who want to give a workshop, musicians who want to come and play at the festive closing, setting up stalls with art and food.

Who wants to participate or knows people we could approach for this?

Send an email to ankewartenbergh@hotmail.com  and we will contact you as soon as possible.