Het voormalige SPDH-gebouw is geheel vernieuwd en kreeg de bijnaam Het gouden gebouw, maar heet officieel Stek West. In dit gebouw in de Tweede Constantijn Huygensstraat wonen mensen van 23 tot 28 jaar, deels Nederlanders, deels statushouders. Iedere bewoner heeft er een contract voor vijf jaar.

De bedoeling is dat de bewoners van Stek West samen een gemeenschap opbouwen. Zij zetten zich allemaal minimaal één uur per week in voor deze gemeenschap. Bijvoorbeeld door een taalcafé of een sportactiviteit te organiseren. Ook is het de bedoeling dat ze elkaar helpen met praktische zaken, zoals de weg vinden in de buurt of het vertalen van een brief. In Stek Westwonen vier community builders. Zij zijn de gangmakers, bewaken de gemaakte afspraken en houden in de gaten of het een beetje goed gaat met iedereen. Ze hebben ook de opdracht om goede contacten aan te gaan met de buurt.
Tijdens de lockdown, toen ze er net woonden, organiseerden ze een bingo voor en in de hele straat. Verscheidene buurtbewoners hebben al persoonlijke contacten gelegd met de nieuwe overburen. Vier bewoners van Stek West zijn inmiddels deelnemer geworden van het stadsdorp. We hopen dat er meer volgen!
De nieuwsbrief van Stek West kun je hier downloaden.