Het voormalig SPDH gebouw is geheel vernieuwd, waardoor het nu de bijnaam "het gouden gebouw" heeft gekregen. Het ligt in de Tweede Constantijn Huygensstraat en heet officieel "Stek West". Er wonen mensen van 23 -28 jaar, zowel Nederlandse als statushouders. Ze hebben allemaal een contract voor 5 jaar.

De bedoeling is dat de bewoners van Stek West samen een gemeenschap opbouwen. Alle bewoners zetten zich minimaal één uur per week in voor deze gemeenschap Ze organiseren bijvoorbeeld een taalcafé of een sportactiviteit. Ook is het de bedoeling dat ze elkaar helpen met praktische zaken, zoals de weg vinden in de buurt of het vertalen van een brief. In het gebouw wonen vier community builders. Zij zijn de gangmakers, bewaken de gemaakte afspraken en houden in de gaten of het een beetje goed gaat met iedereen. Ze hebben ook de opdracht om goede contacten aan te gaan met de buurt.

Tijdens de lockdown, toen ze er net woonden, organiseerden ze een bingo voor en in de hele straat. Verscheidene buurtbewoners hebben al persoonlijke contacten gelegd met de nieuwe overburen.

Vier van hen zijn inmiddels deelnemer geworden van het stadsdorp. We hopen dat er meer volgen!

Stel West geeft een nieuwsbrief uit. Die kun je hier downloaden.