Op 4 mei 2024 organiseerden wij, vijf buurtbewoners, voor het derde jaar de herdenking Namen en Nummers. Tijdens deze herdenking staan we stil bij de minstens honderd bewoners uit de Vondel/Helmersbuurt, die de Holocaust niet hebben overleefd. We willen van hen meer maken dan een getal. Buurtbewoners konden in een workshop van WG Kunst een naambordje maken om tijdens de herdenkingsplechtigheid op het stratenplan van de buurt neer te leggen.

De herdenking

Stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki hield een toespraak, waarna we bij de Pesthuislaan samen alle naambordjes neerlegden op het stratenplan van de buurt. Zo brachten we onze niet teruggekomen buurtbewoners symbolisch terug naar onze buurt.
Er was volop gelegenheid om de naambordjes te bekijken en de levensbeschrijvingen te lezen in de gele kastjes, er met elkaar over te praten én om buurtgenoten (weer) te ontmoeten, met koffie en thee.
Namen en Nummers is een initiatief van kunstenaar Ida van der Lee en wordt voor onze buurt georganiseerd door:

Mariet ten Berge, Colette Olof, Aleid Kappers, Eba Nanuru