Drie actieve vrijwilligers behouden de grote zaal in de Eerste Helmersstraat 106N voor de buurt (Oud-West). Zij verhuren de zaal en proberen zo de benodigde huur op te brengen die zij maandelijks aan het stadsdeel moeten betalen.

 

Alle informatie over de verhuur, maar ook over de activiteiten die er plaats vinden, staat op www.buurtsalonjeltje.nl. 

Als stadsdorp hebben wij contact met hen en we willen hen graag steunen door de plenaire bijeenkomsten daar te houden.