Het Huygens College heeft een actieve rol in onze buurt. Ze organiseren leuke en nuttige bijeenkomsten waarbij buurtbewoners worden uitgenodigd.
Zo helpen ouderejaars ict- leerlingen ouderen met vragen rondom het gebruik van laptop, tablet en smartphone. Elke vrijdag, behalve in de schoolvakanties, van 12:30-14:00 uur in het Huis van de Buurt de Klinker, Borgerstraat 45 Amsterdam. 
Wil je zien hoe dat gaat? Klik dan hier. 

Op 16 maart 2018 is er een bijeenkomst waarbij het stadsdorp leerlingen uitnodigt voor een film met discussie. Deze film is gemaakt door stadsdorpgenote Julia von Grävenitz  (www.boschfilm.nl) en gaat over discriminatie. 

Het Huygens College werkt aan een App voor de verbinding tussen buurt en school. Daar zal het mogelijk zijn om vragen aan elkaar te stellen, zoals "wie heeft... voor mij" of "wie kan mij helpen met..." of "wie vindt het leuk om met mij..."