Het onderzoek van de werkgroep Wonen is afgerond. De notitie 'Wonen in Stadsdorp VondelHelmers, nu en later' is verkrijgbaar door een mail te sturen naar stadsdorpVondelHelmers@gmail.com.

Deelnemers hebben de notitie ontvangen bij de nieuwsbrief van oktober 2021

De Werkgroep Wonen van dit stadsdorp denkt pakweg 10 jaar vooruit. Over 10 jaar zullen we allemaal 10 jaar ouder zijn, dat is zeker. Misschien denkt u ook af en toe na over de vraag: ‘Kan en wil ik dan nog wonen zoals ik nu woon?’ Of: ‘Waar zal ik dan wonen?’ Om een goed inzicht te krijgen wat daarover leeft in onze buurt, hebben we een vragenlijst opgesteld. We hebben een goede respons ontvangen: 103 vragenlijsten. 

De resultaten worden verwerkt in een notitie over de hoeveelheid en soort huizen die in de toekomst in onze buurt nodig en gewenst zijn en over ideeën die buurtgenoten hebben over toekomstig wonen in ons stadsdorp/onze buurt. Met de resultaten hopen we bestuurders te beïnvloeden bij het plannen en inrichten van de woonmogelijkheden. Met de gemeente zijn inmiddels de eerste contacten gelegd. De notitie is toegezonden aan alle stadsdorp-deelnemers bij de nieuwsbrief van oktober 2021. 

Het onderzoek was anoniem, dus de werkgroep weet niet wie de vragenlijst heeft beantwoord. Als je jouw wensen wilt helpen realiseren, neem dan contact met ons op via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com 

Je kunt je ook aanmelden voor een bijeenkomst waar de notitie zal worden besproken en hoe we verder gaan. Als je daar komt, betekent het niet dat je van alles zou moeten doen. Ook hier geldt, net als in het hele stadsdorp: je doet zo veel of zo weinig als je wilt. We organiseren de bijeenkomst als een flink aantal mensen zich heeft aangemeld bij bovenstaand mailadres.