Oog voor elkaar in het stadsdorp


Naast goede contacten en plezierige activiteiten in onze buurt zet het stadsdorp zich ook in om indien nodig elkaar in de buurt steun of hulp te bieden. Het oog voor elkaar hebben gaat makkelijker wanneer je elkaar kent, vaker gezien hebt op straat, dichterbij woont. Er ontstaat soms vanzelf een bewonersnetwerk in een straat of over enkele straten. Zij maken een buurtapp of spreken met elkaar af een aanspreekpunt te zijn voor alledaagse vragen zoals uitwisselen tuinmateriaal of waar nodig aandacht voor diegene die hieraan behoefte hebben. Hoe men het bewonersnetwerk vorm geeft en wat men met of voor elkaar wilt betekenen bepaalt men zelf, een borrel- of koffieuurtje, met elkaar op stap of alleen voor een hulpvraag.

Buurtcoördinator

Voor meer anonimiteit, wanneer je direct hulp of steun vragen minder makkelijk vindt of wanneer je voor de buurt iets wil betekenen kan je je melden bij een buurtcoördinator. De buurt coördinator heeft van de deelnemende buren de emailadressen en telefoonnummers. Afhankelijk van de vraag kan de buur coördinator de vraag voorleggen aan deelnemende buren. Zo kan de buurt- coördinator de vraagsteller koppelen aan iemand die aan de vraag kan voldoen. De buurtcoördinator wordt de ogen en oren van de wijk en kan ook voorstellen om een buurtapp te maken wat weliswaar minder anoniem is.

Wat kan je vragen?

Iets kleins vraag je sneller aan je directe buren, zoals post ophalen tijdens je vakantie, maar als het meer werk wordt , dan voel je al gauw bezwaard om te vragen of zelfs om hulp aan te bieden. Met een groepje mensen maak je het lichter. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij langdurige of ingrijpende zorg is er meer nodig. De buurtteams leveren de professionele zorg. Vaak is er nog ondersteuning van het bewonersnetwerk nodig, zeker wanneer familie verder weg woont.
Het gaat niet alleen om zorgvragen, maar ook bv invallen voor een oppas of voorlezen voor kinderen. Het burennetwerk is voor jong en oud.

Buurten met coördinator:

Het stadsdorp kent momenteel zeven kleinere (binnen)buurten. De grenzen zijn ongeveer aangegeven:

Kop Overtoom: de Overtoom vanaf Nassaukade tot aan Eerste Constantijn Huijgensstraat. Coördinatoren: Joke Lochtenbergh en Marijke Blankestijn

Kop Vondelparkbuurt: Vondelstraat tussen Stadhouderskade en Eerste Constantijn Huijgensstraat, Eerste Const. Huijgensstraat vanaf RV straat tot Overtoom, Tesselschadestraat, Roemer Visscherstraat en Byzantium. Coördinatoren; Anita Kleinschmidt en Marcella Blok

Vondelstraat en omstreken: Vondelstraat tussen Eerste Const. Huijgensstraat en Anna Vondelstraat en dan het blok rond, dus Anna Vondelstraat, Overtoom en Eerste Const. Huijgensstraat. Coördinatoren: vacatures.

WG: WG-terrein, Eerste Helmersstraat en Tweede Constantijn Huijgensstraat voor zover grenzend aan WG terrein, Tweede Helmersstraat en de Eerste Const. Huijgensstraat voor zover aan de kant van het WG-terrein. Blokje rond langs Overtoom.  Coördinatoren: Marja Peltenburg en Anke Wartenbergh.

Van JP tot WG: Nic. Beetsstraat en J.P. Heijestraat en de straatjes ertussen: Jac. van Lennepkade (hoge nummers), Wilhelminastraat, Brederodestraat, Kanaalstraat en Eerste Helmersstraat (hoge nummers). Coördinatoren: Elisabeth Kools en vacature.

Kop van Helmer: De Genestetstraat met omliggende straten. Coördinatoren: Peter Ruyter en vacature.

Bosboom: Jacob van Lennepkade (tussen Nassaukade en Eerste Constantijn Huygensstraat), Nassaukade, Bosboom Toussaintstraat, Derde Helmersstraat en Eerste Const. Huygensstraat. Coördinator Annelies Jansen en vacature.

Je kant het ook vragen aan stadsdorpvondelhelmers@gmail.com