Welkom bij stadsdorp VondelHelmers! Een groeiend netwerk van zeer verschillende bewoners en gemeenschappen in de buurt. Veelzijdigheid is typerend voor onze buurt en maakt het wonen en werken hier zo leuk. Iedereen die woont of werkt in onze buurt kan zich bij ons netwerk aansluiten. Dat kan al door simpel deel te nemen aan een van de vele activiteiten in het stadsdorp of door zelf een activiteit op te starten.

In onze buurt voel je je thuis. Goed nabuurschap is volgens ons oog hebben voor elkaar, elkaar kennen en onderlinge betrokkenheid. Ontmoeten doet ertoe. Met modern nabuurschap willen we als stadsdorp dat onze buurt een fijne plek is en blijft om te wonen, te werken en te ontmoeten.

In 2013 namen enkele bewoners daarom het initiatief om het nabuurschap te versterken en richtten zij ons stadsdorp op. Inmiddels hebben zich steeds meer buurtbewoners zich aangesloten bij ons stadsdorp, zijn er tal van verbindingen ontstaan tussen mensen en organisaties ontstaan en is een heel divers palet aan activiteiten ontplooid.

Wil je meer weten over onze organisatie, hoe je mee kunt
doen aan de activitieten of zelf initiatieven ontplooien?
Stuur een mail aan stadsdorpvondelhelmers@gmail.com 
We nemen dan contact met je op.