In Amsterdam en omgeving bestaan ruim dertig stadsdorpen. Elk stadsdorp zoekt zijn eigen weg, in zijn eigen buurt, met zijn eigen mensen.

In die diversiteit schuilt de kracht van het verschil. Toch zijn er ook overeenkomsten te zien. Een stadsdorp:
  • is een initiatief van en voor bewoners
  • is actief in een bepaald gebied (straten, buurt, wijk of stad).
  • bevordert het nabuurschap in het eigen gebied
  • bouwt een gemeenschap op van mensen die elkaar kennen, herkennen en erkennen
  • kiest zijn eigen vorm, die past bij de aard van de plaats en de mensen die er wonen
  • gaat uit van indirecte wederkerigheid: iedereen heeft iets te bieden en wat jij biedt doet iemand op een ander moment of in een andere vorm weer voor jou

We hebben als stadsdorpen graag af en toe onderling contact om van en met elkaar te leren. Daarom houden we twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst.

Meer weten? Ga naar Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen of bekijk youtube