Stadsdorp VondelHelmers
is een informeel netwerk en dat zie je ook aan de manier waarop we zijn georganiseerd. We kijken naar de behoeften die er op dit moment in de buurt leven en zo nodig passen we daar onze organisatie op aan. Naast een kerngroep zijn er momenteel twee werkgroepen aan de slag.

Activiteiten die we organiseren
In de afgelopen 10 jaar zijn er tal van activiteiten georganiseerd. Van stadsdorp ontmoetingen (borrels, koffie, lezingen etc) maar er zijn ook tal van langlopende activiteiten opgestart: Een vogelclub, filmclub, handwerkclub, jeux de boules club en diverse eetclubjes. Er zijn ook activiteiten gestopt (museumgroep, uit eten gaan club). Iedereen die het wil kan deze weer opstarten of een nieuw activiteit beginnen. De kerngroep faciliteert dat door de activiteit op de website, of nieuwsbrief onder de aandacht te brengen, of door mensen uit de buurt bij elkaar te brengen. 

Werkgroep Buitenruimte
De Werkgroep Buitenruimte zet zich in voor een fijne leefomgeving buitenshuis. Op dit moment neemt de werkgroep deel aan een interessant en innovatief project, It takes a village to grow old. In dit project, waaraan verschillende universiteiten meedoen, wordt gebruik gemaakt van artificial intelligence. Op onze webpagina Wonen lees je meer daarover.  

Werkgroep Wonen
De Werkgroep Wonen spant zich in voor een levensloopbestendige buurt en daar komt in een 19e-eeuwse buurt als de onze heel wat bij kijken. Najaar 2022 organiseerde de werkgroep de inspirerende Buurtconferentie, Wonen nu en later. Aan de conferentie namen tal van buurtbewoners, de gemeente, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven deel. Een uitgebreid verslag daarover lees je op onze webpagina Wonen

Kerngroep

Naast de twee werkgroepen hebben we een kleine kerngroep van vier personen, die het dagelijkse reilen en zeilen binnen de stadsdorporganisatie coördineert. De kerngroep is het centrale aanspreekpunt voor vragen en voor de aanmelding van nieuwe initiatieven in de buurt. Ze zorgen ook voor de interne en externe communicatie, zoals de website en de nieuwsbrief van het stadsdorp.

Meer weten en meedoen?
Meer weten over onze organisatie en hoe je daaraan met ideeën of praktische hulp kan bijdragen in onze werkgroepen? Stuur een mail aan de kerngroep via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com We nemen dan contact met je op om samen de mogelijkheden te verkennen. 

Aanmelden voor de Nieuwsbrief
Zodra je je aanmeldt ontvang je ook de maandelijkse nieuwsbrief, tenzij je aangeeft daar geen interesse in te hebben.