Foto: Sanne Couprie

Vanwege het 10-jarig bestaan van het stadsdorp staan we in de krant! Uiteraard hoorde daar een foto bij. Waar zouden wie die laten maken? Op ons fijne Jeu de Boules-veldje aan het Nicolaas Beetsplantsoen natuurlijk!

Ga naar https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/west/nieuws/stadsdorp-vondelhelmers-viert-jaar-10/.