In oktober 2022 was er 's avonds weer een gezellige Stadsdorp Sociëteit in Salon Jeltje. Dit keer stond de Kunst in de buurt centraal en waren er tal van mooie kunstwerken van stadsdorpgenoten te zien, waaronder het beeld Verweven leven van ons kerngroeplid Marja van Peltenburg.

It takes a village to grow old
Leonie van Buuren van de Technische Universiteit Eindhoven en initiatiefneemster van het project It takes a village to grow old presenteerde de eerste resultaten van het onderzoek in onze buurt, zoals dat door de Werkgroep Buitenruimte is uitgevoerd. Ze liet ook voorbeelden zien van interactieve kunst en riep ons op in de volgende fase van het project onze mening te geven over kunst in de buitenruimte en de plek waar dat in onze buurt zou moeten staan lees verder

Buurtconferentie Wonen, nu en later
Marcella gaf nog wat meer achtergrondinformatie over de Buurtconferentie Wonen, nu en later op 14 november lees verder