TERUGBLIKKEN & VOORUITKIJKEN: WAT DOEN WE IN ONS STADSDORP VOOR DE BUURT?

We begonnen 2023 met een heel gezellige nieuwjaarsborrel in Salon Jeltje. De potluck bleek een schot in de roos: alle buurtgenoten hadden (al dan niet zelfgemaakte) hapjes voor bij de borrel meegenomen. Een geanimeerde bijeenkomst dus, waarin we tussen de bedrijven ook nog tijd hadden om terug te blikken op onze activiteiten in 2022. En natuurlijk keken we ook vooruit door een inkijkje te geven op de eerste plannen voor 2023.


TERUGBLIK 2022

Werkgroep Wonen
De Werkgroep Wonen heeft een indrukwekkend jaar achter de rug, met als hoogtepunt de Buurtconferentie Wonen, nu en later op 14 november, waar bewoners in gesprek zijn gegaan met een groot aantal experts en externe partijen. Algeheel doel van de conferentie was ideeën en inspiratie op te doen over de vraag: Hoe maken we onze buurt levensloopbestendig? Aan zes tafels werden zes onderwerpen besproken, die samen antwoord geven op deze vraag, zowel wat betreft wonen als zorg en welzijn.

Werkgroep Buitenruimte
De Werkgroep Buitenruimte is druk bezig geweest met het project It takes a village to grow old. In dit project onderzoeken wij met wetenschappers hoe onze woonomgeving buiten eruit kan zien, opdat iedereen zich er zich prettig en veilig voelt. We onderzoeken hoe buurtbewoners de buurt ervaren, de plekken waar ze elkaar ontmoeten en hoe met kunst en techniek contact op straat kan worden bevorderd. Er werd hard gewerkt aan een eerste ruwe versie van een prototype kunstwerk.

Stadsdorp Sociëteit
Na de lockdowns konden we elkaar in de loop van 2022 gelukkig weer gewoon ontmoeten tijdens de koffie-ochtenden in het WG-café en de avondbijeenkomsten in Salon Jeltje. Ook de vogel- film- en wandelclubs waren weer actief en er werd weer jeu de boules gespeeld op de vertrouwde plek aan de Nicolaas Beets!

Namen en Nummers
Een groep stadsdorpbewoners nam het project Namen en Nummers over vanuit stadsdeel Oost. Dit resulteerde op 4 Mei in een indrukwekkende herdenking op het WG-terrein.

Nieuwe huisstijl, website en promotiemateriaal
Met subsidie van MAEX heeft de website een flinke opknapbuurt ondergaan en hebben we tijd en geld gestoken in het laten ontwerpen van promotiemateriaal, zoals ansichtkaarten, posters en visitekaartjes met het logo van het stadsdorp. Met dit promotiemateriaal kunnen we samen het stadsdorp promoten!  

Kerngroep
Eind 2022 bestond de werkgroep uit Marlene, Marja, Colette en Maryvonne.


VOORUITBLIK 2023

Lustrum stadsdorp
In juni 2023 bestaat het stadsdorp 10 jaar!
Wie wil ons helpen hier een groot buurtfeest van te maken voor jong en oud?  Meld je aan via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com.

Kerngroep
De kerngroep van het stadsdorp bestaat inmiddels weer uit vier leden.
Samen coördineren we de communicatie in het stadsdorp en zijn we aanspreekpunt voor nieuwe initiatieven en vragen vanuit de buurt. Op dit moment zijn er 300 actieve stadsdorpbewoners. De kerngroep wil de komende tijd nieuwe doelgroepen bereiken. We nodigen iedereen nadrukkelijk uit om leuke ideeën daarvoor bij de kerngroep aan te dragen!

Werkgroep Wonen
De Werkgroep Wonen heeft na de Buurtconferentie Wonen, nu en later op 14 november 2022 een hoop ideeën om verder uit te werken, de politiek mee te benaderen en nog tal van acties. We hopen dat veel stadsdorpers de werkgroep hiermee gaan helpen.

Werkgroep Buitenruimte
De Werkgroep Buitenruimte is zich aan het bezinnen over de volgende stappen nu zijn ook ahv de feedback die we op de stadsdorp sociëteiten gekregen hebben. We houden jullie op de hoogte via de website en volgende stadsdorp sociëteiten.

Onze communicatie
De website blijft de belangrijkste manier voor ons om informatie met jullie te delen. De maandelijkse nieuwsbrief blijft bestaan, maar komt er anders uit te zien. Aan het nieuwe format wordt nog gewerkt. In de lente hopen we ook tijd te krijgen om aan een nieuw format voor de nieuwsbrief te gaan werken.

Namen en Nummers
We zijn blij dat Namen en Nummers dit jaar verder gaat. We blijven deze groep ondersteunen en kerngroeplid Colette heeft zich aangesloten. We hopen dat veel stadsdorpers meedoen en een naam adopteren.

Nieuwe activiteiten? Laat het ons weten!  
Het is aan stadsdorpers zelf om nieuwe activiteiten op te starten, dus wil je bijvoorbeeld een boekenclub starten, met buurtgenoten een stukje openbaar groen opknappen of een voorstelling geven? Laat het ons weten via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com  Dan bespreken we waar we jullie kunnen helpen.