Op woensdag 14 december 2016 was er een plenaire bijeenkomst 

Avond over Kerst

Stadsdorpgenoot Simon Giling, die we al kennen van zijn lezing over Carel Willink, hield een verhaal over de betekenis van het kerstverhaal in verschillende tijden. 

Hieronder staat de toelichting van Simon over zijn lezing: 

"Tijdens de lezing wordt ingegaan op de iconografische beeldtraditie van het Kerstfeest. Ik laat zien hoe een  middeleeuwer (maar ook iemand die leefde ten tijde van de Renaissance) het kerstfeest beleefde.

Dat wordt onder andere gedaan aan de hand van een aantal beroemde afbeeldingen  van Giotto (1266 - 1337) die zich baseerde op het apocriefe evangelie van Jacobus.

Het Kerstverhaal is door de eeuwen heen steeds weer verbeeld. We zien  hoe de kunstenaars in verschillende periodes in de kunstgeschiedenis steeds weer een ander accent of een andere invalshoek wisten te kiezen."

Simon leidde ons door het hele kerstverhaal, vanaf de annunciatie tot en met driekoningen en vergeleek de wijze van presenteren in de middeleeuwen, de renaissance en de barok. Van alles waren er prachtige beelden: schilderijen, uitvergrote details van schilderijen èn gevelstenen in Amsterdam. 

De toehoorders waren heel enthousiast over deze schitterende lezing.