Je huis
Woensdag 14 november 2018
My home is my castle

De plek waar je je veilig voelt, waar je rustig jezelf kunt zijn. Maar hoe veilig is je huis? De wijkagent komt spreken over nieuwe methoden van inbrekers en wat ertegen te doen is. En wat je nog meer kunt doen om een veilige wijk te creëren met elkaar.

Oud worden we allemaal (hopen we) maar oud zijn – dat wil zeggen beperkingen hebben – kan dat in jouw huis? Voor veel deelnemers in ons stadsdorp is dit een vraag die niet heel acuut is, maar die toch geregeld door je heen gaat. Wat als ik geen trappen meer kan lopen? Moet ik dan mijn huis uit? We creëren een stadsdorp juist ook om elkaar te ondersteunen als het moeilijk wordt en als het zover is, dan moet je verhuizen uit je buurt! Dat is nu vaak het geval. En dan stoppen we de vragen weer even weg. Deze avond willen de vragen juist bespreken. Daarbij gaat het om je huis, dus niet over zorg.

Het onderwerp “energietransitie – toekomst zonder gas” is heel lastig in onze oude 19e eeuwse wijken. Amsterdam heeft in de planning onze wijken dan ook ver weg gepland, als ervaring in makkelijker wijken is opgedaan. Maar bewoners gaan alvast aan de slag op het WG terrein. 


De avond was druk bezocht en heel boeiend. Hieronder geen verslag van de inleidingen, maar wel de gegevens van de inleiders waar zij te bereiken zijn. 

Het programma was als volgt

Vier korte inleidingen:

  • Wijkagent Hans van Lent over veiligheid van je huis. Inbrekers vinden steeds nieuwe technieken (bijv. kerntrekken) en slotenexperts steeds nieuwe verdedigingen. In ons stadsdorp zijn drie wijkagenten: Hans van Lent in de Vondelparkbuurt ( hans.van.lent@politie.nl    - 06-53143495), Bouke Janse in de Helmersbuurt tussen Nassaukade en Eerste Const. Huygensstraat (bouke.janse@politie.nl)  en Marieke van Lierop in de Helmersbuurt tussen Eerste Const. Huygensstraat en J.P. Heijestraat (zie WG scan nr 3). 
  • Architecte Frederike Kuipers over verbetering van de toegankelijkheid van bestaande woningen. Zij vertelt n.a.v. ervaringen in "Het plan Berlage" (voor huurders en eigenaren). Ze vertelde over uiteenlopende oplossingen, van een lift aan de buitenzijde van een huizenblok tot een tussentrede die je makkelijk kunt meenemen. frederike@studiotransit.nl 
  • De heer Van der Steen van !Woon over de dienstverlening van !WOON voor huurders en eigenaren. www.wooninfo.nl 
  • Hans Oele van Ketelhuis WG, een bewonersinitiatief om als buurt een coöperatie te vormen voor duurzame verwarming. Zie www.ketelhuiswg.nl . Het initiatief is voor en door bewoners van het WG terrein en de straten eromheen. Zij ontvangen graag steunbetuigingen. Als het gaat lukken, dan zijn ze graag bereid om binnenbuurten die iets vergelijkbaars willen, in hun kennis en ervaring te laten delen. De bewoners die actief zijn in Ketelhuis WG zijn ook stadsdorpelingen. 

Na afloop van de presentaties waren er losse tafels waar iedereen vragen kan stellen over die onderwerpen die hem/haar interesseren. De sprekers hadden ieder een tafel en verder
  • Slotenexpert Raymond van Berkhout over hoe je je huis tot onneembare vesting kunt maken. www.partsnl.amsterdam
  • Pieter Van Pol van woningbouwcorporatie Stadgenoot over hoe alle woningbouwcorporaties omgaan met voorrangsregelingen voor oudere huurders voor verhuizen in je eigen buurt. De heer Van Pol was onverwacht verhinderd en laat weten dat hij graag iedereen te woord staat via PvanPol@Stadgenoot.nl 
  • De heer Van Essen van Stichting “Age friendly wonen” (mede opgericht door stadsdorpsgenote Olga van den Berg) over oud worden in je eigen buurt: welk beleid is daarvoor nodig en wat kunnen we zelf doen om dat voor elkaar te krijgen. www.agefriendlywonen.nl 

Bovendien was er allerhande schriftelijke informatie zoals:

Wij vroegen of jullie vinden dat het zin heeft als stadsdorp de handen ineen te slaan rondom deze onderwerpen. Is het goedkoper of effectiever om samen te werken? Is het handig om een kennisgroep “wonen” te creëren waarin mensen zitting nemen die al veel weten en nog meer willen weten over deze onderwerpen? En waar alle andere deelnemers dan te rade kunnen gaan? Kun je sommige onderwerpen misschien beter als binnenbuurt ter hand nemen? Eén persoon heeft zich aangemeld voor een dergelijke groep. Als meer mensen zich melden, kan gestart worden.