Beste Stadsdorpsgenoten,

Een kleine groep mensen (8 op dit moment) houdt zich bezig met het thema “wonen in ons stadsdorp”. We wonen hier heerlijk, en al zo lang. De bedoeling is te zorgen dat onze buurt levendig en bewoonbaar blijft voor mensen van alle leeftijden en samenlevingsvormen. Waarom zou je daar iets aan moeten doen? Onder andere omdat
 • er voor ouderen te weinig geschikte huizen in onze buurt zijn. Als je moet verhuizen omdat je je huis niet meer in- en uit kunt komen, moet je uit het stadsdorp, waar je jarenlang je sociale netwerk hebt opgebouwd.

 • te veel huurhuizen veranderen in dure appartementen, die soms zelfs als “derde huis” slechts een deel van het jaar bewoond worden, of alleen voor kort verblijf worden verhuurd.

Wat wij zien, is dat iedereen voor zichzelf probeert oplossingen te vinden, zonder contact of overleg met anderen in de buurt. Het is onze overtuiging dat we veel meer bereiken als we als buurtgenoten samen aan de uitvoering van onze wensen werken. Het blijven individuele beslissingen, die beter lukken met de kennis en mogelijkheden van het geheel. Bijvoorbeeld:

Stel je voor dat je wilt verhuizen maar in onze buurt wilt blijven. Je woont hoog, in een appartement van 2 verdiepingen. Je krijgt moeite met traplopen en wilt naar beneden, dat mag best kleiner zijn. Je huis is je eigendom, je wilt wel weer kopen maar huren is ook goed. Gelukkig is er binnen het stadsdorp de werkgroep “Wonen”. Daar meld je je wensen. Dat doet iedereen die wil veranderen. Een verkoper brengt zijn huis hier ook in. Wie weet geeft hij/zij buurtgenoten als eersten de kans een bod te doen. Huurders melden hier dat ze weg gaan. Particuliere verhuurders kijken wie een woning zoekt. Je kunt hier direct al die informatie verkrijgen, je wordt getipt over ontwikkelingen in de huizenmarkt. (wij matchen of bemiddelen niet, dat doe je zelf). Woongroepen die nieuwe bewoners zoeken, kunnen die hier vinden. Er ontstaat een soort doorgeef-systeem van huizen. Een gezin is gebaat bij jouw twee verdiepingen. Zij bieden je een goede, marktconforme prijs waarmee jij een (enkel) benedenhuis kunt betalen. Dat vind je omdat iemand die een benedenhuis in de verkoop heeft, dat allereerst aan buurtgenoten aanbiedt. Uiteraard wederom voor een reële vraagprijs. Het is geen zekerheid dat het lukt, maar de kans is veel groter dan als je in je eentje aan het zoeken bent.

Misschien wilde je nog niet verhuizen, maar doordat je ineens op deze manier getipt wordt voor een huis dat je ideaal lijkt, ga je dat toch doen. Je verhuist te vroeg, maar bent daardoor niet te laat.

Na een eerste brainstorm hebben wij (voorlopig) de volgende onderwerpen benoemd.

 • Huis levensloopbestendig maken (easy steps, trappen, liften)
 • Huis ruilen (bv grote bovenhuizen tegen kleiner benedenhuis) binnen het stadsdorp
 • Wonen in woongroep (er zijn al enkele woongroepen in ons stadsdorp)
 • Financiële zaken rond wonen (bv overwaarde te nutte maken)
 • Eigendom vervangen door huur of andersom.
 • Voldoende geschikte woonruimte voor mensen van alle leeftijden in de buurt

Er zijn vast nog meer onderwerpen die we tegen komen of die jullie willen toevoegen.

We zijn al begonnen met de eerste informatie te verzamelen en de eerste contacten te leggen met o.m. de gemeente, andere stadsdorpen die ook met het thema wonen bezig zijn, makelaars binnen het stadsdorp, architecten met ervaring in verbouwen voor aanpassingen aan ouder worden. Alle informatie willen we op de website van het stadsdorp beschikbaar maken, als daar belangstelling voor is.

We zouden graag willen weten of er meer mensen binnen het Stadsdorp geïnteresseerd zijn in of mee zouden willen denken over deze en andere onderwerpen rond wonen. Daarom hieronder enkele vragen die in een paar minuten te beantwoorden zijn (natuurlijk worden de antwoorden vertrouwelijk behandeld). Mail de antwoorden – met je naam - liefst zo snel mogelijk naar: stadsdorpvondelhelmers@gmail.com of doe ze in de bus bij Vondelstraat 32.

VRAGEN OVER WONEN IN HET STADSDORP

 1. Heb je vragen of ideeën rondom of over je woonsituatie nu of in de afzienbare toekomst (dat kunnen enkele jaren zijn)?
 2. Zo ja, in een of enkele woorden: waarover gaan die vragen, ideeën?
 3. Ben je geïnteresseerd in informatie over bovengenoemde of andere onderwerpen rondom wonen in het Stadsdorp?
 4. Heb je zin om mee te denken over bovengenoemde of andere onderwerpen rondom wonen in het Stadsdorp?
 5. Heb je suggesties of andere opmerkingen die je hier en nu over dit onderwerp aan ons wilt meegeven?

Werkgroep “Wonen”