De werkgroep Wonen heeft op 17 maart 2022 een raadsadres naar de gemeenteraad gestuurd. Een raadsadres is een brief aan de gemeenteraad, die de raad verplicht moet beantwoorden. Nadat het in eerste behandeling op de lange baan was geschoven door de wethouder Wonen en Volkshuisvesting, mw Pels, is het op 24 mei 2023 opnieuw behandeld. Dit keer geagendeerd door Jenneke van Pijpen, raadslid van Groen Links en Lian Heinhuis, raadslid van PvdA. 

Wij vroegen in ons raadsadres om als buurt een pilot te mogen zijn: 
" Wij verzoeken u ons de status van “pilot” te geven, waarbij we van de gemeente toestemming krijgen om ook over de “schotten en regelgeving” heen voorstellen te ontwikkelen. Onze buurt is kenmerkend voor veel meer buurten in Amsterdam, waar eigenaren en (sociale) huurders met elkaar naar oplossingen willen zoeken. Als met uw medewerking de pilot een succes wordt, kan dit een voorbeeld zijn voor vergelijkbare buurten in Amsterdam en ook daarbuiten." 

Intussen hebben we alle partijen benaderd, gesproken, ons verslag van de buurtconferentie gestuurd. In het stuk "de paraplu", dat je hieronder kunt downloaden, leggen we concreet uit wat we bedoelen met zo'n ondersteuning. 

Op 24 mei is het raadsadres nogmaals besproken. En dit keer met goed resultaat. Van (vrijwel) alle fracties kregen we veel lof voor wat we doen, ook van de wethouder, die bovendien heeft toegezegd, dat we een pilot zijn, dat wil zeggen dat we nu een vaste contactpersoon (ambtenaar)  bij de gemeente hebben, die ons met raad en daad terzijde zal staan, mede als lid van de "Paraplu" tezamen met andere organisaties. Zie hieronder wat bedoeld wordt met die paraplu.  

Bij deze link kun je de vergadering terugzien. Wij zijn bij 2b en 6.