De werkgroep Wonen heeft op 17 maart 2022 een raadsadres naar de gemeenteraad gestuurd. Een raadsadres is een brief aan de gemeenteraad, die de raad verplicht moet beantwoorden. Nadat het in eerste behandeling op de lange baan was geschoven, is het op 24 mei 2023 opnieuw behandeld. Dit keer geagendeerd door Jenneke van Pijpen, raadslid van Groen Links en Lian Heinhuis, raadslid van PvdA. 

Op 24 mei is het raadsadres nogmaals besproken in de Raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting . En dit keer met goed resultaat. Van alle aanwezige fracties kregen we veel lof voor wat we doen, ook van de wethouder, die bovendien heeft toegezegd, dat we een proefbuurt zijn, dat wil zeggen dat we nu een vaste contactpersoon (ambtenaar)  bij de gemeente hebben, die ons met raad en daad terzijde zal staan, mede als lid van de "Paraplu" tezamen met andere organisaties. 

Klik hier voor meer informatie over de paraplu

Bij deze link kun je de vergadering terugzien. Wij zijn bij 2b en 6.