De conferentie is pas op 14 november. Maar de voorbereiding begon op 2 juni!De conferentie zal het volgende programma hebben:

– 13.30-17.00 uur aan ca 7 tafels worden even zoveel thema’s besproken, nu juist door verschillende belanghebbenden, dus organisaties en bewoners. De thema’s tezamen bestrijken het hele veld van het levensloopbestendig maken en houden van de buurt. Elke tafel heeft een gespreksleider en een notulist. Het maximum aantal mensen in de middag is 80 (waarvan ongeveer de helft bewoners). Meer over de genodigden en de opzet: de conferentie op 14 november.

Eind van de middag worden de opbrengsten centraal in een overzicht bijeen gebracht.

Afronding met een borrel.

– 19.30 – 22.00 uur De avond is voor de buurt. De bewoners die ‘s middags meededen zijn er, plus meer belangstellende bewoners (totaal: 60). Juist ook de bewoners die overdag betaald werken, zijn nu in de gelegenheid te komen. De resultaten van de middag worden besproken, gewogen en een eerste opzet voor het vervolgtraject komt tevoorschijn.

Je kunt ‘s middags meedoen of ‘s avonds of allebei. Voor de middag van de conferentie zoeken we buurtbewoners met verschillende ervaringsdeskundigheid: huurders en eigenaren, mensen die in een woongroep willen, mensen die in een huis wonen waarvan ze verwachten er niet te kunnen blijven wonen als ze echt oud zijn, mensen die een lift of andere wens hebben om hun huis geschikt te maken. Ook mensen die tot zeer hoge leeftijd verwachten in hun huis te kunnen blijven, mensen die groter of juist kleiner willen wonen.

Op 2 juni kwamen ruim 30 buurtbewoners bij elkaar in Hotel Vondel, dat ons gratis onderdak en koffie en thee aanbood. 

Aan vier tafels werd het beoogde programma van de conferentie besproken. Elke tafel nam een onderdeel onder de loep. Het programma voor de conferentie kreeg de instemming van vrijwel alle aanwezigen.

Er bleek een ruime interesse voor "geclusterd wonen" in onze buurt. Dus een gebouw, of enkele gebouwen dicht bij elkaar, waar ieder een eigen appartement heeft en waar enkele gemeenschappelijke voorzieningen zijn, zoals een ontmoetingsruimte, sommigen wilden ook wel was(machine)ruimte delen. Het zou een combinatie van koop- en huurwoningen in midden en sociale huur kunnen zijn. Deze groep komt voor de conferentie nogmaals bijeen om hun voorbereiding te vervolgen.

Als je niet bij de bijeenkomst was, kun je je opgeven om erbij betrokken te zijn voor alle onderwerpen. Voor de middag van de conferentie zoeken we buurtbewoners met verschillende ervaringsdeskundigheid: huurders en eigenaren, mensen die geclusterd willen wonen, mensen die in een huis wonen waarvan ze verwachten er niet te kunnen blijven wonen als ze echt oud zijn, mensen die een lift of andere wens hebben om hun huis geschikt te maken. Ook mensen die tot zeer hoge leeftijd verwachten in hun huis te kunnen blijven, mensen die groter of juist kleiner willen wonen.

Op 2 juni hebben verscheidene mensen al aangegeven aan een gesprekstafel te willen plaatsnemen op 14 november. Maar we hebben nog plek!


Contactgegevens:

Werkgroep Wonen van Stadsdorp VondelHelmers

www.stadsdorpVondelHelmers.nl/wonen

stadsdorpvondelhelmers@gmailcom

Een tel. nummer van een werkgroeplid kunt je op aanvraag krijgen.