Tafel 1: Grote woningaanpassingen voor (ver)huurders 
Tafel 2: Grote woningaanpassingen voor bewoners-eigenaren. 

De onderwerpen zijn ongeveer hetzelfde, maar wie wat zou moeten of kunnen doen verschilt.
Aan tafel 1 zitten bewoners (huurders), woningcorporatie Stadgenoot, een beheerder van huurwoningen die eigendom zijn van een particulier, een architect, een ambtenaar wonen voor ouderen. 
Aan tafel 2 zitten bewoners (eigenaren), een bewoner (eigenaar), die ook verhuurt, een ambtenaar ruimtelijke ordening (jurist), een architect. 

Onderwerpen voor beide tafels:
- toegankelijk maken van bovenwoningen van buitenaf
- toegankelijk maken van bovenwoningen van binnenuit (meer dan een traplift)
- als mensen te groot wonen en kleiner willen wonen, kunnen woningen bewoonbaar gemaakt worden voor meer mensen, ieder met eigen gedeelte? 

Wil je je vast op ideeën komen over de onderwerpen van (een van) deze tafels? Zie dan de bijlagen hieronder:

Link naar website platform31, waar je kunt downloaden:

Beter benutten bestaande woningbouw 

trap eruit, lift erin


bijlagen onderaan.