Tafel 1: Grote woningaanpassingen voor (ver)huurders 
Tafel 2: Grote woningaanpassingen voor bewoners-eigenaren. 

Helemaal onderaan staan de verslagen van tafel 1 en 2. Ook de andere tafels hebben een verslag. 
Over enige tijd volgt een integraal verslag van de hele conferentie en hoe we verder gaan.


De onderwerpen zijn ongeveer hetzelfde, maar wie wat zou moeten of kunnen doen verschilt.

Onderwerpen voor beide tafels:
- toegankelijk maken van bovenwoningen van buitenaf
- toegankelijk maken van bovenwoningen van binnenuit (meer dan een traplift)
- als mensen te groot wonen en kleiner willen wonen, kunnen woningen bewoonbaar gemaakt worden voor meer mensen (meer generaties?), ieder met eigen gedeelte? 
- kunnen we het aantal woningen vergroten? (optoppen, splitsen)

Aan tafel 1 zitten bewoners (huurders), woningcorporatie Stadgenoot, een architect, een ambtenaar wonen voor ouderen. We maken samen zoveel mogelijk ideeën om meer panden toegankelijk te maken. Maar ook kijken we naar mogelijkheden om het aantal woningen voor ouderen te vergroten binnen de bestaande panden. 


Tafel 2 Met op tafel beelden van de 19e eeuwse panden in onze buurt, maken we ideeën hoe die toegankelijk gemaakt kunnen worden. 
Als je woning te groot wordt, hoe kunnen we het aantal koopwoningen voor buurtgenoten vergroten? Splitsen, samenvoegen panden,etc.
De bedoeling is, dat als een individuele eigenaar eraan toe is om de eigen woning aan te pakken, er een waaier aan informatie is, hoe dat zou kunnen. 

Aan tafel 2 zitten bewoners (eigenaren), een ambtenaar wonen, een bouwkundige (Guus Braams) en een expert op het gebied van liften (Liftintermediair)


Wil je je vast op ideeën komen over de onderwerpen van (een van) deze tafels? Zie dan de bijlagen hieronder:


trap eruit, lift erin

Zo zien de woningen op het WG terrein eruit, met de plannen van ketelhuiswg. 


bijlagen onderaan.