Tijdens de bijeenkomst van 2 juni (zie verslag elders in deze rubriek) is een groep geformeerd die geïnteresseerd is in geclusterd wonen. Zij gaan deze tafel verder voorbereiden. Je kunt je aanmelden om mee te doen (stadsdorpvondelhelmers@gmail.com).

Onder geclusterd wonen verstaan zij met elkaar in één gebouw wonen of dicht bij elkaar in de buurt, met een aantal gedeelde voorzieningen, bijv. een ontmoetingsruimte. Ieder heeft een eigen wooneenheid. Sommigen vinden het belangrijk dat er mensen van verschillende generaties meedoen.

De groep wil dus (nog) niet een woongroep vormen. Er zijn wel enkele woongroepen van ouderen in onze buurt. 

Aan tafel 4 zitten: bewoners (zowel huurders als eigenaren) van verschillende leeftijden, mensen met expertise op het gebied van geclusterd wonen, een woningcorporatie. 

Wil je vast wat inspiratie opdoen voor dit onderwerp, kijk dan naar de links en bijlagen hieronder

https://www.lvgo.nl/  

Woongroep Wilhelmina