Het is noodzakelijk om op je oude dag thuis te wonen, dat je huis levensloopbestendig is, maar je kunt er alleen blijven wonen als er voldoende voorzieningen in de buurt zijn. Van een supermarkt tot aan thuiszorg. Dat wordt wel een wooncirkel genoemd en is voor ons zo groot als het stadsdorp. Daarover gaat deze tafel. Ook de binnenbuurten van de stadsdorpen zijn onderdeel van de wooncirkel. We zijn elkaars vangnet als dat nodig is.


Aan tafel 6 zitten: 
Bewoners (huurders en eigenaren), Buurtteam, Thuiszorg Sara, Amsta, apotheker Simon van Wittop Koning. 

Onderwerpen die hier aan de orde komen:
- binnenbuurten
- mogelijkheden voor ontmoeting (plek, hoe, wat)
- voorzieningen voor dagelijkse levensbehoeften
- eerstelijns zorg
- respijtzorg en ondersteuning van mantelzorgers
- thuiswonende mensen met (beginnende) dementie
- domotica
- samenwerking en afstemming binnen de wooncirkel

Als je in deze tafel geïnteresseerd bent, geef je dan op voor de conferentie. stadsdorpvondelhelmers@gmail.com 
Wil je je vast wat oriënteren? Klik dan op onderstaande links en bijlagen.

Ervaringen met wooncirkels

Buurtteam