Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen is het noodzakelijk dat je huis levensloopbestendig is. Toch kun je er alleen maar blijven wonen als er ook voldoende voorzieningen in de buurt zijn. Van een supermarkt tot aan thuiszorg. Bij tafel 6 ging het over de zorg die nodig is voor  een levensloopbestendige buurt. Helemaal onderaan vind je het verslag van tafel 6. Ook bij de andere tafels staat een verslag. Over enige tijd verschijnt een integraal verslag van de hele conferentie en hoe we verder gaan. 

Aan tafel 6 zitten: 
Bewoners (huurders en eigenaren), Buurtteam, Thuiszorg Sara, apotheker Wittop Koning, ambtenaar zorgdomein, casemanager Dementie Oud-West. 

De volgende vragen kunnen aan de orde komen bij tafel 6:

- Welke zorg- en buurtfaciliteiten zijn nodig en in hoeverre zijn die er al of kunnen ze gerealiseerd worden?

- Wat gaat er al goed in de zorg (van de buurt) en wat kan en moet beter?

- Hoe kunnen de verschillende partijen (waaronder zorgorganisaties) samen met buurtbewoners ideeën ontwikkelen voor een levensloopbestendige zorg?

- Wat voor ideeën zijn er of moeten we ontwikkelen voor een toekomstbestendige (in)formele zorg?

- Hoe is het gesteld met de samenwerking en verbinding tussen (zorg)partijen en de verschillende betrokken domeinen? Of tussen formele en informele zorg?

- Wat kunnen of moeten buurtbewoners zelf bijdragen nu informele zorg en eigen netwerkorganisatie steeds belangrijker worden?

Als je interesse hebt om deel te nemen aan deze tafel, of kennis wilt nemen van de ideeën die aan deze tafel ontwikkeld worden, geef je dan op voor de conferentie.
stadsdorpvondelhelmers@gmail.com 

HET MAXIMALE AANTAL DEELNEMERS AAN DEZE TAFEL IS BEREIKT. 
Ben je in deze tafel geïnteresseerd? Meld je dan aan voor de avond, daar komen alle thema's aan bod. Meld je interesse voor dit onderwerp ook bij je aanmelding, we houden je op de hoogte. Je kunt uiteraard ook voor een andere tafel kiezen waar nog plaats is. 

Wil je je vast wat oriënteren? Klik dan op onderstaande links en bijlagen.

Ervaringen met wooncirkels

Buurtteam

Vitaalgezond.amsterdam