We hebben in het stadsdorp een nieuwe subgroep: Doorstromen voor huiseigenaren. Na de succesvolle Buurtconferentie van 14 november 2022 zijn ze direct aan de slag gegaan met de voornemens, die je in het verslag van die conferentie kunt lezen.

Wooncafé 27 november
De subgroep organiseert volgende maand een Wooncafé waar mensen hun verhalen vertellen over hun woonwensen voor over 10 jaar of eerder. Hierdoor komen we tot inzichten en praktische tips.
Wil je deelnemen aan het volgende Wooncafé op woensdag 27 november om 19:30, meld je dan aan op info@blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl

Speciale website
Dit is ook voor andere mensen wellicht interessant. Daarom is er een speciale website ontwikkeld waarvoor je van harte uitgenodigd bent. Je kunt daarop alvast een kijkje nemen en ook zelf je verhaal aanleveren via http://blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl