Eén van de nieuwe activiteiten waarmee de werkgroep Wonen is begonnen op basis van de resultaten van de Buurtconferentie Wonen, nu en later, is het wooncafé.

Als je denkt binnenkort of na enkele jaren toch echt een flinke stap te moeten zetten om tot je oude dag in onze buurt te kunnen blijven wonen, dus (sterk) verbouwen of verhuizen, dan is een wooncafé een goede plek om eens te komen luisteren hoe anderen dat doen, of te vertellen waar jij over nadenkt. 

Omdat het veel uitmaakt voor het realiseren van je wensen of je eigenaar bent van je huis of je huis huurt, zijn er twee wooncafé's gestart. 

1. Wooncafé van bewoners van koopwoningen

Op de woonconferentie van 14 november 2022 is de subgroep doorstromen huiseigenaren gevormd. Deze groep is direct aan de slag gegaan met de voornemens die in het verslag van deze conferentie staan. We organiseren een wooncafé waar mensen hun verhalen vertellen over hun woonwensen over 10 jaar of eerder. Hierdoor komen we tot inzichten en praktische tips. Dit is ook voor andere mensen wellicht interessant. Daarom is er een website ontwikkeld waarvoor je van harte uitgenodigd bent. Je kunt een kijkje nemen, en ook zelf je verhaal aanleveren : http://blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl  
 
Wil je deelnemen aan het volgende wooncafé op woensdag 31 mei om 16.00, meld je dan aan op onderstaand mailadres info@blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl

Als je nu eigenaar van je woning bent, maar zou willen gaan huren, ben je natuurlijk bij beide wooncafé's welkom. Ook als je het liefst in een geclusterde woonvorm zou willen wonen, kun je aan één van de wooncafé's meedoen.

2. Wooncafé voor bewoners van huurwoningen

Bewoners van huurwoningen in ons stadsdorp hebben hun eerste wooncafé gehouden op 21 maart jongstleden. We hebben elkaar verteld waar we wonen, veelal ook dat we het liefst daar willen blijven wonen, maar ook waar we eventueel naartoe zouden willen verhuizen. 

Onze website is sinds kort in de lucht: http://blijvenwoneninjeeigenbuurt.nl/huurwoningen 
 
De komende tijd zullen er meer verhalen op verschijnen. Of misschien wil je zelf al een verhaal aanleveren. Hoe meer verhalen, des te beter kunnen we als stadsdorp, in de werkgroep Wonen, bedenken hoe we verhuurders hierbij kunnen betrekken. 

Wil je deelnemen aan het volgende wooncafé op dinsdag 16 mei om 16.30, meld je dan aan bij stadsdorpVondelHelmers@gmail.com. We zijn in café Coffeemania in het AOC gebouw, WG-plein 100