In het wooncafé geclusterd wonen onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om in onze buurt geclusterd wonen te realiseren. Geclusterd wonen is een nieuwe manier van wonen die verschillende vormen kan aannemen: van Knarrenhof tot serviceflat en alles ertussenin. Vaak is er sprake van zelfstandig wonen waarbij je bijvoorbeeld een zorgvoorziening of ontmoetingsruimte deelt. Veel zal afhangen van de mogelijkheden en het soort woongelegenheid of gebouw dat beschikbaar is.

Geclusterd wonen in onze buurt? 

Na de Buurtconferentie Wonen, nu en later zijn we met een clubje belangstellenden verder gegaan met ons te beraden hoe we geclusterd wonen in de buurt zouden kunnen realiseren. Wat zijn de mogelijkheden in onze buurt? 

Op zoek naar gebouwen
In de periode tussen de wooncafé's heeft de subgroep geclusterd wonen in kleine groepen gezocht naar gebouwen, die eventueel geschikt zouden zijn voor geclusterd wonen. Van verschillende panden gaan we nu (in kleine groepjes) onderzoeken van wie ze zijn, wat er gebeurt en alles wat er verder over te vinden is.

Je kunt naar het eerstvolgende wooncafé komen, maar ben je geïnteresseerd in geclusterd wonen (nu of later), dan kun je je interesse voor de subgroep geclusterd wonen ook tussentijds kenbaar maken. Je bent van harte welkom om mee te denken.

vrij 27 sept | 16.00-18.00 | gratis | locatie volgt | aanmelden