Je hoeft de krant maar te lezen of het nieuws aan te zetten en je ziet dat iedereen en alles roept, dat de zorg overbelast is en dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt.

De vraag is dan: hoe denk je zelfstandig in de buurt te kunnen blijven wonen? Wat is daar in de buurt voor nodig op het gebied van zorg en welzijn? Wat denk je zelf nodig te hebben? Hoe en wat kun je voor jezelf organiseren? Hoe kunnen we dat als buurt organiseren? Dit is een uitdaging voor jong en oud, nu nog gezond of nu al zorgbehoevend. En hoe gaan we dat doen?
Op 17 mei hebben wij, de Werkgroep Wonen en Zorg, met buurtgenoten het 'spel' Verschralen of vernieuwen? gespeeld. Dit serieuze spel is ontwikkeld door Kennisland. Je wisselt in dit spel met elkaar ideeën uit over hoe we die toekomst vorm kunnen geven, vooral wat betreft wonen, zorg en welzijn. 

De bijeenkomst was voor en door de bewoners van onze buurt. Het was een zinvolle en ook leuke bijeenkomst. Doordat je in kleine groepen aan elkaar vertelde wat je als toekomst zag, leerde je nieuwe perspectieven kennen. De algemene conclusie van de middag was, dat we als buurt zeker nog verder over dit onderwerp willen en moeten nadenken.

Ter plekke meldden zich al enkele mensen aan om mee te doen aan de subgroep zorg. Als je ook mee wilt doen/denken, dan ben je van harte welkom. We komen geregeld bijeen. Graag aanmelden via onderstaande knop. 

vrij 13 sept | 11.00-13.00 | gratis | locatie volgt |   aanmelden