Ouderen en wonen – voor huurders 

De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen, maar dan moet dat wel mogelijk zijn. Voor mensen die nu een sociale huurwoning huren van een particuliere eigenaar en op zoek moeten  naar een benedenwoning of een woning met lift, zijn aangewezen op een woning van de woningbouwcorporaties . Nu hebben de corporaties een voorrangsregel die heet van Hoog naar Laag en van Groot naar Beter maar deze regel is alleen van toepassing op huurders die al bij een corporatie huren. Mensen die huren van een particuliere eigenaar, komen dus niet in aanmerking voor deze voorrangsregeling. Dat betekent dat ze via Woningnet en hun positie daar moeten wachten op een woning beneden of met lift. Dat kan te lang duren.

De regels van woningcorporaties worden gemaakt door de Huurdersvereniging, Woningcorporaties en de Gemeente. In 2019 worden deze regels opnieuw bekeken. In December heb ik daarom zowel bij de Gemeenteraad als de Stadsdeelcommissie ingesproken en mijn bezorgdheid uitgesproken over deze regels, die voor een grote groep mensen heel nadelig is. Het stadsdeelcommissie lid van de PvdA, Zora Duvnjak, heeft contact met mij opgenomen om te kijken of we hier wat aan kunnen doen.

Inmiddels heeft dit al effect gesorteerd. Verschillende kranten (het Parool, de Telegraaf) hebben er een artikel aan gewijd, het is besproken bij radio 1 (programma "kwesties" op 17 maart jl) en Zora Duvnjak heeft binnenkort een gesprek met de wethouder huisvesting. Voor meer informatie klik hier

Belangrijk is dat we weten over hoeveel mensen het gaat, ik heb bij het Onderzoeksinstituut van de Gemeente gevraagd of hier cijfers van bekend zijn, want dan kunnen we meer druk op de gemeente uitoefenen om hier wat aan te doen. 

Ook zou ik willen vragen aan mensen, die huren van een particuliere eigenaar en (binnenkort) zien aankomen dat ze niet meer in hun bovenwoning kunnen blijven wonen door ouderdomsgebreken om dat bij mij te melden, zodat ik door kan gaan met aandacht te vragen voor dit probleem. Er moet meer aandacht komen voor ouderen huisvesting zodat wij in onze buurt kunnen blijven wonen. 

Mijn naam staat in de bijlage bij de nieuwsbrief van januari en maart 2019. Meld je bij stadsdorpvondelhelmers@gmail.com en dan stuurt het stadsdorp je bericht door. 

 Ik ben een stadsdorpgenoot, huur van een particulier en  ben op zoek naar een sociale huurwoning - beneden of met lift  - in de buurt maar door de van-hoog-naar-laag-regeling vis ik regelmatig achter het net.

 Update actie verhuisregeling van Hoog naar Laag

Op 8 mei organiseerde stadsdeel Zuid een woonmarkt  voor 55+ ers  over langer zelfstandig wonen, waar allerlei organisaties te vinden waren, zoals woningbouwcorporaties, woningnet en informatie over aanpassingen in de woning en voorzieningen in de buurt.

Het was enorm druk en ik was benieuwd of er veel mensen kwamen die huurden bij een particulier en een andere sociale huurwoning zochten. Mijn aandacht ging  in hoofdzaak naar de verhuisregeling van Hoog naar Laag. Er waren inderdaad veel mensen die hierover informatie zochten.

Ik heb daar gesproken met iemand van woningcorporatie Eigen Haard, zij vertelde mij:

  • dat de regeling Van Hoog naar Laag los staat van de regeling van Groot naar Beter Deze laatste geldt voor uitsluitend corporatie huurders ongeacht de leeftijd, om zo doende de doorstroming te bevorderen. ( hier gaat het ons dus niet om - VB)
  • dat de regeling Van Hoog naar Laag (die veelal in de advertenties voor een woning genoemd wordt) alleen geldt voor oudere huurders van de corporaties
  • dat er ook nog een regeling 65+ is, die geldt voor alle oudere huurders, dus ook voor huurders die nu huren bij een particulier en die vergelijkbaar is met Van Hoog naar Laag. Echter die gaat pas in werking na Van Hoog naar Laag en dus vis je als huurder van een particulier meestal achter het net.  

Deze medewerkster van Eigen Haard is ook van mening dat er iets gedaan moet worden aan deze 2 regelingen, daar zou er 1 voor moeten komen die voor iedereen geldt, maar dat zijn politieke keuzes.

Verder heb ik gesproken met Flora Breemer lid van Dagelijks Bestuur Zuid. Ook zij vindt dat deze discriminerende regeling 65+  veranderd moet worden.

De wethouder Wonen en Bouwen van Amsterdam, Laurens Ivens, kent het probleem, maar of hij er concreet mee aan de slag gaat betwijfel ik.  Het is dus belangrijk dat we ons laten horen. Als jij met deze regeling te maken hebt, omdat je huurt van een particulier en van Hoog naar Laag wilt, trek dan overal aan de bel waar je maar een mogelijkheid ziet. Hoe meer mensen dat doen, des te meer wordt de noodzaak duidelijk dat er één regeling komt voor iedereen.

Update 2  juni 2019 verhuisregeling van Hoog naar Laag

In juni 2019 heeft de Wethouder Wonen en Bouwen een nieuw concept Huisvestingsregels 2020-2024 naar de commissie W en B gestuurd, dat op 10 september besproken wordt in de vergadering.

Na het doorspitten van dit concept ben ik niets tegengekomen over de verhuisregels van Hoog naar Laag, dus heb ik weer ingesproken tijdens de vergadering van de  Commissie W en B en  mijn verbazing en verontrusting daarover uitgesproken. Het stond niet op de agenda van de commissie en dus werd er niet inhoudelijk op in gegaan, wel werden er vragen gesteld door de partij voor de Ouderen en Groen Links. De vragen van Groen Links verontrustten mij nogal want zij zijn bang dat als deze regel wel voor huurders van particuliere eigenaren gaat gelden dat dan een hoop sociale woningen verloren gaan. Ik heb na afloop van de vergadering nog even gesproken met Dorrit de Jong van Groen Links en dat stemde mij niet hoopvol. Na mijn inspreken kwam Saar Boerlage inspreken en ook zij roerde het onderwerp nog  even aan.

Met o.a. Saar Boerlage en andere mensen van de groep Actieve Ouderen en de WOUW (Wijze Oude Wijven) hebben we een zienswijze geschreven voor de commissie W en B waarin we onze zorgen uiten over de positie van ouderen die bij particulieren huren en ook aangegeven dat er met de nieuwbouwplannen veel meer rekening gehouden moet worden met de groeiende groep ouderen die aangewezen zijn  op een sociale huurwoning.

Inmiddels heb ik ook een gesprek gehad met Wil van Soest van de Partij voor de Ouderen en zij steunt onze actie.

Vanuit de stadsdelen West en Zuid is ook een advies gegaan naar de commissie, waarin ze onze actie ook steunen.Meld je aan bij mij, via stadsdorpvondelhelmers@gmail.com. Jouw mail wordt dan doorgestuurd. 

Ik ben een stadsdorpgenoot, huur van een particulier en  ben op zoek naar een sociale huurwoning - beneden of met lift  - in onze buurt maar door de van-hoog-naar-laag-regeling vis ik regelmatig achter het net.