De werkgroep Buitenruimte hield een online bijeenkomst op dinsdag 7 december 2021 van 16.00 tot 17.00.

N.a.v. het project It takes a village to grow old hebben enkele stadsdorpelingen een keer samen overlegd en zo is deze nieuwe werkgroep begonnen. We hebben nagedacht over de vraag hoe een aantrekkelijke omgeving om naar buiten te gaan en mensen te ontmoeten eruit kan zien en wat het voor je betekent. 

Indien het project It takes a village - waarover in de nieuwsbrief meer is verteld - niet doorgaat, willen we toch zelf verder gaan. We denken aan de buitenactiviteiten die al plaatsvinden zoals jeu de boules, Fit op WG en tuinieren. 

Wat kan nog meer en welke wegen zijn er om dit mogelijk te maken? Hoe maken we het aantrekkelijk voor alle buurtgenoten? 

Wil je meedoen, meld je dan aan bij stadsdorpvondelhelmers@gmail.com