Maart 2021 vroeg het Netwerk Stadsdorpen Amsterdam om een innovatief stadsdorp om mee te doen aan het project “it takes a village to grow old”. Het project maakt deel uit van een call van ZonMw voor het programma Citizen Science (burgerwetenschap) voor gezondheid en Zorg en beoogt het versterken van nabuurschap met interactieve kunst in de buitenruimte.  Het stadsdorp voert het uit in samenwerking met academici van TU Eindhoven, LeydenAcademy on Vitality and Ageing en Universiteit van Utrecht.

Andere belanghebbenden zoals bedrijven, Stichting mantelzorg en dementie, Stichting WG Kunst en de gemeente hebben hun medewerking toegezegd indien er toestemming wordt gegeven door ZonMw.

Op de stadsdorpsocieteit in september 2021  is het project voorgelegd. Tegelijkertijd kwam de uitslag van de indrukwekkende enquete over wonen, uitgevoerd door werkgroepWonen; het merendeel van de bewoners wil blijven wonen.  Een goed moment om ook de buitenruimte onder de loep te nemen. Geinteresseerde stadsdorpelingen bogen zich over de vraag wat nodig is voor een uitnodigende buitenruimte.

Na drie workshops om te onderzoeken met het onderzoeksteam hoe het stadsdorp eruit ziet en wat er nodig is voor een goede buurt om in te leven en te wonen is een officiële aanvraag ingediend in nov. 2021. Deze werd aanvankelijk kritisch ontvangen. Ook voor ZonMw is Citizen Science nog ongewoon. Tijdens een online interview konden wij een enthousiaste toelichting geven op ons plan.

22 febr. jl. berichtte projectleidster Prof.Dr.Ing Masi;

Beste collega’s en partners,

Goed nieuws: ons voorstel voor het AI-based ruimtelijke kunst is door ZonMW gehonoreerd! We mogen werken aan publieke familiariteit van het Stadsdorp.

Ik verheug me daarop."

Dus we moeten als stadsdorp en anderen in de buurt aan de slag. Dus volg de website en nieuwsbrief voor extra informatie.

Voor informatie over Prof Mohammadi Masi klik hier