Aan de kick-off van het project It takes a village to grow old in de Filosofen zaal van De Roos op 5 april 2022 hebben 22 partners deelgenomen; bewoners van het stadsdorp, vertegenwoordigers van clientenbelang, gemeente, zorg en welzijn, WG-kunst, deelnemers met kennis over technologie en ontwerp van de fysieke ruimte. Op interactieve wijze hebben zij elkaar en de buurt leren kennen.

Het initiatief ligt bij het stadsdorp en de bewoners zijn medeonderzoekers in alle fasen van het onderzoek en innovatie. Er ligt een duidelijke maatschappelijke uitdaging; het stimuleren van sociale interactie ter bevordering van het zelfstandig kunnen blijven wonen voor iedereen, ook voor mensen met dementie. Hoe kunnen we een publieke ruimte maken welke een gevoel van veiligheid en betrokkenheid bevordert en verleidt om contact met elkaar te maken?

De vraagstelling van het project is de vraag van het stadsdorp; “Hoe draagt AI (kunstmatige intelligentie)-based kunstinterventies bij aan modern nabuurschap?”en “Hoe draagt Participatief Actieonderzoek op een duurzame wijze bij aan modern nabuurschap?”.

Deze vragen maakt nieuwsgierigheid en roept motivatie op om mee te doen bij een diversiteit aan partners; het wordt breed gedragen. We zien het project als een ontdekkingsreis en veel enthousiaste passagiers zijn 5 april ingestapt. De reis duurt twee jaar en de uitkomst is nog onbekend. Alleen al door deze ontdekkingsreis samen te maken leren we elkaar beter kennen. Samen maken we de buurt.

Somaya Ben Allouch, hoogleraar aan de UvA en lector aan de Hoge school van Amsterdam nam ons mee in de al bestaande realiteit van de AI zoals Google Maps, Netflix. Nieuw is dat we AI op wijkniveau gaan inzetten. Voor kunstmatige intelligentie zijn veel data nodig. Welke data hebben we hiervoor nodig en willen we geven waarbij we ons nog steeds prettig voelen? Hier zal met de grootste zorgvuldigheid mee omgegaan worden.

Masi Mohammadi, hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en lector aan de HAN sloot de rij met een presentatie over de rol van de gebouwde omgeving; hoe maak je gebouwen en wijken levensloopbestendig? Het gebouw kan ingezet worden als hulpmiddel, stimulans en als medicijn; opdat je je goed kan voelen.

Klik hier voor het volledige verslag.