Hoe is het begonnen?

Begin 2021 stond in het teken van vernieuwing  door wisseling in het kernteam, de aanvraag bij Maex voor een nieuwe huisstijl, voor vernieuwing logo en posters en de nodige aanpassingen op de web site. In april 2021 kwam  via het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen de vraag naar een innovatief staddorp wie Mee doen met het project it takes a village om samen te werken aan de ontwikkeling van een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten door kunst in te zetten in een co- creatie van wetenschap en bewoners.

Om elkaar te leren heeft het kernteam van het stadsdorp de wetenschappers het gebied van Stadsdorp VondelHelmers laten ervaren met een wandeling door de buurt en samen tijdens workshops onderzocht of het project van waarde is voor het stadsdorp.

In april 2022 kwam het groene licht van ZonMW, de financier en waakhond voor kwaliteit van het project. Dit kwam op tijd om alle belanghebbendendie mee willen doen zoals: Gemeente Amsterdam, Buurtteam, Clientenbelang, Illy-TV, WG Kunst, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Technische Universiteit Eindhoven, UVA en HVA met elkaar tijdens een kick-off te laten kennismaken.

Op 14 Mei 2022 is tijdens de Atadsdorp Societeit de stand van zaken gepresenteerd.

De start.

De wetenschappers hebben geïnteresseerde bewoners met vier workshops wegwijs gemaakt in burgerwetenschap, publieke familiariteit, kunst en architectuur en artificial intelligence:

  • Op 16 mei 2022 met Barbara de Groot van Leyden Academy on Vitality and Ageing over citizen sciene ofwel burgerwetenschap;  samenwerken aan het vaststellen van de onderzoeksvraag, het verzamelen van gegevens en de uitvoering (Zie presentatie Barbara de Groot)
  • Op 30 mei met Leonie van Buuren van de Technische Universiteit Eindhoven over publieke familiariteit; invloed van de gebouwde ruimte op het je prettig voelen en een praatje kunnen maken in de omgeving. (zie presentatie Sociale architectuur)
  • Op 13 juni met Marwan el Morabet & Saskia Robben van de Hogeschool van Amsterdam over artificial Intelligence. (zie hun presentatie)
  • Op 27 juni met Barbara en Leonie, hoe we daadwerkelijk gegevens verzamelen over hoe bewoners in het stadsdorp hun buurt ervaren, hoe zij zich in de buurt bewegen aan de hand van verschillende opdrachten. Door enkele bewoners van het stadsdorp zijn de opdrachten in de zomer getoetst op hun bruikbaarheid en of zij de juiste gegevens opleveren.  (zie de opdrachten)

Leonie van Buuren maakt van de verzamelde gegevens een boekje en hield hier  tijdens de stadsdorpsocieteit op 22 oktober een presentatie over.  Met het thema van de stadsdorpsocieteit “Kunst in de buurt” geven we ook een voorlopige impressie van “buurt in beeld”.  Niet alleen wat we tot nu toe verzameld hebben maar ook mogelijkheden om een idee te geven van hoe het eruit zou kunnen zien.

Het project duurt tot april 2024. We hebben nog 1 ½ jaar.