Het onderzoeksproject

Met het project it takes a village to grow old  onderzoeken wij met wetenschappers hoe onze woonomgeving buiten eruit kan zien, opdat ieder er zich prettig en veilig voelt. 

Het project duurt  2 jaar en is gestart in april 2022 met een kick-off. Inmiddels zijn wij een half jaar op weg om de buurt in beeld te brengen; Hoe ervaren buurtbewoners de buurt? Wat zijn de ontmoetingsplekken?  Welke ideeën zijn er aan het ontstaan? Vragen om te onderzoeken om goed te kunnen aansluiten.

Openbare ruimte
Sociale contacten en ontmoetingen in de buurt zijn van belang voor de mensen die er wonen. Veel mensen vinden het prettig om anderen in de openbare ruimte (niet thuis)te ontmoeten. Bijvoorbeeld voor het maken van een praatje of elkaar iets te vragen. In dit project It takes a village to grow old proberen we met techniek (kunstmatige intelligentie) en kunst op straat contact te bevorderen.

Elkaar ontmoeten
Om nabuurschap te ervaren is het belangrijk om mensen in het stadsdorp te leren kennen. Dat kan door mensen regelmatig tegen te komen. Dit heet publieke familiariteit.De man uit je straat kom je 's ochtends tegen als hij de hond uitlaat. De vrouw die vaak de eendjes voert zie je tijddens een wandeling door de buurt. Als je ze vaker ziet, herken je hen als je buren. De plekken waar je andere mensen tegen kan komen zijn hiervoor belangrijk. Je moet je er fijn en veilig kunnen voelen. Kunst kan hierbij helpen. 

Dementievriendelijke buurt
Hiermee werken we aan een mens- en ook dementievriendelijke buurt.
Stadsdorp Vondel/Helmers gaat samen met o.a TU Eindhoven, UvA, HvA, Leyden Academy, WG kunst, Stichting Mantelzorg en Dementie onderzoek doen naar hoe kunstobjecten (met techniek) ontmoetingen tussen mensen kunnen stimuleren.  Zo dragen we bij aan het langer thuis willen en kunnen wonen voor ieder in het stadsdorp.

Citizen science
De weg om daar te komen, is nog niet bepaald. Doordat het samen met het stadsdorp als  burgerwetenschap (citizen science) wordt bepaald kan de weg worden aangepast. Er zijn meerdere routes mogelijk, maar wat is een fijne weg?

Voor een compleet beeld vanaf de start tot mei 2023, lees hier het verslag!