De Werkgroep Buitenruimte had in de februari-bijeenkomst veel te bespreken: een terugblik op wat er in 2022 in het project It takes a village allemaal gebeurd was, en ook een vooruitblik naar 2023.

Terugblik afgelopen maanden
Marja vertelt iets over de afgelopen maanden. We hebben op allerlei manieren ervaringen van bewoners verzameld over de buitenruimte: door interviews, dagboekjes, looproutes, foto’s en bijeenkomsten. Wilma is nu ook in de wijk mensen aan het interviewen over hun ervaringen.


Wat doen we met de informatie?
In het project It takes a village gebruiken we de informatie om vanuit hier iets te ontwerpen om ontmoeting in de buurt te stimuleren.

 • We gaan deze informatie zelf analyseren en maken daar een boekje/document van. Deze informatie kan ontwikkelingen in de buurt voeden, zoals de herinrichting van het WG-terrein voor onder andere het Ketelhuis-initiatief.

Ervaringen met interviewen
Wilma heeft recent een paar interviews gedaan, hier wat van haar ervaringen:
 • Het meeste energie kostte het om mensen vinden, erop af te stappen, en dan een relatie op te bouwen in dat korte moment.
 • Echter, als Wilma eenmaal met mensen in gesprek was, vonden mensen het heel prettig om hun verhaal met haar te delen. Je hoort uiteraard ook verhalen die niet over de buitenruimte gaan, over ziekten, persoonlijk leed, etc.

 

Een paar opvallende observaties
 • Iemand die vertelt: “Dat bankje is mijn redding. Ik ken niemand hier.” Wilma zit een tijdje met deze man op een bankje; er komen continue mensen langs, omdat het bankje op een looproute staat. Bijna iedereen die langskomt zegt iets tegen de man. Dus indirect heeft de man daardoor veel aanspraak. “Dit bankje maakt dat ik de dag doorkom…”
 • Een mevrouw die vertelt dat ze zo geniet van het kijken naar kinderen die spelen op een pleintje.

 

Verzamelen en delen van verhalen
We nodigen alle werkgroepleden uit om ook verhalen te verzamelen door interviews te houden. Maar het kan ook op andere manieren, zoals door foto’s te maken, iets in te spreken, etc.).
Er ontstaat het idee dat we de verhalen ook kunnen bundelen, met foto’s, en ergens kunnen presenteren. En daarvoor alle mensen die we interviewden uitnodigen. Een levenservaringencafé werd ook genoemd.

 

Demo kunstwerk 'It takes a village'
Als onderdeel van het project is een eerste demo van het kunstwerk gemaakt waarop we binnenkort kunnen reageren. Er wordt nog gebrainstormd over onze verwachtingen over het kunstwerk:

 • Ontmoeten moet centraal staan
 • Het moet geen ‘entertainment’ worden
 • Het stadsdorp is zo versnipperd met diverse soorten wijkjes/buurten: moet het wel één object zijn? Moet het wel op één plek zijn?
 • Foto’s van vroeger kunnen zo inspireren. Iemand kreeg dagelijks een foto in de mail van vroeger en van nu (zelfde plek). Dat is zo leuk. “Je wordt elke dag verrast.”
 • Een kunstwerk dat je uitdaagt wordt gewaardeerd. Er wordt gerefereerd naar een kunstwerk op een muur waar je de plattegrond van de wijk ziet, en je toch wilt zoeken waar jouw huis is.

 

Agenda en vervolg
Voor alle buurtbewoners, en georganiseerd door werkgroep:

 • 21 maart: Buurtcafé in Salon Jeltje van 16:00-18:00
 • 20 juni: Vriendelijke vrolijke bankjesroute op het WG-terrein
 • Iedereen levert de ervaringen over de buitenruimte in bij Tamar en/of Marja (voor 21 maart)
Binnenkort volgt ook nog een uitnodiging aan de werkgroep om feedback te geven op het eerste ontwerp. Deze datum wordt ook op de website gezet, zodat iedereen in het stadsdorp kan meedenken.