Nu de eerste versie van het ontwerp voor het interactieve kunstobject er is, gaat ons onderzoeksproject IT takes a village to grow old de volgende fase in! Tijdens de Bankjesroute op 20 juni was het eerste ontwerp voor iedereen te zien!

Workshop 19 april
De eerste ontwerpversie van het interactieve kunstobject is gebaseerd op de wensen die stadsdorpbewoners in het project hadden ingebracht. Tijdens de workshop op 19 april werd de eerste ontwerpversie aan de werkgroep gepresenteerd.

Buiten is ook thuis
Het kunstobject is bedoeld om kortstondige ontmoetingen tussen buurtbewoners te stimuleren en op die manier een gevoel van nabuurschap te creëren. Het ontwerp is geïnspireerd op het principe: Buiten is ook thuis. In de eerste ontwerpversie staat het kunstobject onder een dakje op een fysieke plek in het groen met meerdere bankjes eromheen. Door het object aan te raken, kun je er naar buurtverhalen luisteren of er zelf een inbrengen. Zo kun je een eigen omgeving creëren waarin je je prettig zou kunnen voelen en dat uitnodigend is voor een praatje: Weet je nog? Het eerste ontwerp riep tijdens de workshop vragen op over de veiligheid en haalbaarheid, of het kunstobject hufterproof is en of het voldoende uitnodigt tot ontmoetingen.

Volgende fase van het onderzoeksproject
Op 20 juni was de eerste ontwerpversie tijdens de Bankjesroute voor iedereen te zien en werd door de onderzoekers verkend hoe voorbijgangers op het ontwerp reageren. Ook waren er cliënten van de stichting Mantelzorg en Dementie aan wie het ontwerp werd getoond.
De reacties worden meegenomen in het verdere onderzoeksproces. In deze fase zullen ook de volgende vragen worden beantwoord:
  • Hoe ziet het slimme object eruit? En wat doet het?
  • Leidt het slimme object inderdaad tot een praatje of ligt de nadruk te veel op de interactie tussen het kunstobject en de gebruiker?
  • Hoe voorkomen we dat het te druk wordt met “dingen” er gebeuren?