Tijdens de Meet & Greet in het buurtje J.P. Heijestraat - WG-terrein kwam
het idee op: wordt het niet weer eens tijd voor een buurtschouw met de gebiedsmakelaar en de wijkagent?

Buurtbewoonster Yt heeft al vaker met zo'n buurtschouw meegedaan en vertelt over haar ervaringen en verwachtingen van de buurtschouw: 

"We bespraken dan wat wij 'zwakke' plekken vonden of waar we hinder van ondervonden. Het ging dan bijvoorbeeld om fietsen die al lange tijd niet meer werden weggeknipt, overvolle stoepen zoals in de J.P. Heijestraat, fietsen die consequent niet in rekken worden gezet of om plekken waar te weinig fietsenrekken zijn. Ook losliggende tegels, slechte straatverlichting (kapot of op een onhandige plek), donkere plekken (zoals nu een aantal plekken op het WG- terrein waar zich het een en ander afspeelt), veiligheid, enzovoorts.
Als tips en voorgestelde oplossingen ook opgevolgd worden, draagt dit zeker bij aan buurtbetrokkenheid en leefbaarheid."

Erger je je aan volle fietsrekken, onveilige hoekjes of andere dingen in de openbare ruimte? Doe dan als Yt en organiseer een buurtschouw. Mail ons voor meer informatie: stadsdorpvondelhelmers@gmail.com