Vorig jaar hielden we de Buurtconferentie Wonen nu en later. Het Wooncafé is daar ontstaan. Vaak zijn we namelijk geneigd om in ons eentje na te denken over een andere, meer geschikte woning. En dan zou het al heel toevallig zijn als je die net kunt vinden in onze buurt. In een Wooncafé tref je elkaar en komen oplossingen in zicht. Wie weet is het huis van de één precies wat de ander zoekt. Of je geeft elkaar tips. Of je bedenkt samen nieuwe oplossingen en hoe die kunnen worden gerealiseerd.

Ben je benieuwd? Kom dan eens langs. Er zijn maar liefst drie Wooncafés Je bent in elk Wooncafé welkom.


Wooncafé eigenaren -->> lees verder
ma 27 nov | 19:30-21:00 |  gratis |  aanmelden 

Wooncafé geclusterd wonen  -->> lees verder 
nieuw tijdstip volgt nog | gratis |  aanmelden  

Wooncafé huurders
  ->> lees verder    
nieuw tijdstip volgt nog | gratis |  aanmelden