Het stadsdorp VondelHelmers bestaat om twee redenen: het creëren van een gemeenschap van bewoners in de buurt omwille van de gezelligheid (een dorp in de stad) èn om daaruit modern nabuurschap te laten ontstaan. 

De kerngroep anno nu
De kerngroep van het stadsdorp bestaat op dit moment uit drie personen: Marja Peltenburg, Maryvonne Van Roosmalen en Marlene Hoynck. Joke en Marcella zijn uit de kerngroep gegaan (na 8 jaar...), daarnaast heeft Maryvonne zich bij ons aangesloten om de website verder te verbeteren.

We zoeken altijd versterking
Dat kan zijn voor de kerngroep of voor de werkgroepen. Iemand met nieuwe ideeën. Iemand met hart voor de buurt, die goed nabuurschap van belang vindt.  Iemand die wil proberen of zij/hij er plezier aan beleeft om mee te doen.  

Probeer het gewoon een tijdje. Of kom erover praten. Je weet ons te vinden: stadsdorpvondelhelmers@gmail.com.

Wat doen wij en hoeveel tijd kost dat?
Misschien heb je ons wel eens zien zitten, bijvoorbeeld bij de Koffiesalon of tegenover het AOC gebouw. Af en toe, als we dat nodig vinden, spreken we af en praten in een uurtje bij, maken nieuwe plannen en verdelen de taken. Dat is onze manier van vergaderen, niet formeel, gewoon praktisch. Verder overleg vindt plaats per e-mail of zoom. We hebben zo elke maand wel contact, sommige maanden alleen maar per e-mail of online.

Eén van ons houdt de website bij en maakt de nieuwsbrief elke maand. Zij beantwoordt ook meestal de e-mails. Deze combinatie van werk vergt geregelde aandacht voor de mail en drie keer per maand ongeveer het bijwerken van de website. In totaal kosten deze werkzaamheden gemiddeld een à twee uur per week.  

Wij faciliteren
Het stadsdorp moet het hebben van initiatieven van de bewoners zelf. Onze taak is om die ideeën te faciliteren via een oproep op de website en door mensen bij elkaar te brengen.

Ongeveer 3 keer per jaar verzinnen we een plenaire bijeenkomst. Dat is erg leuk om te doen, dan houden we een brainstorm of we vragen mensen om ideeën. 
Daarna organiseren we die bijeenkomst. Eén van ons vraagt zo nodig geld aan bij de gemeente voor de huur van buurtsalon Jeltje. Per bijeenkomst zijn er nog wat klusjes die we verdelen. Dit kost ons ieder ongeveer een dagdeel werk per bijeenkomst. Het organiseren van het 5-jarig- bestaansfeest heeft meer tijd gekost. Maar ja, dat is dan ook maar eens in de 5 jaar.

We houden af en toe contact met de binnenbuurtcoördinatoren en met de organisatoren van de activiteiten. 

We doen ieder, wat bij ons past. De taakverdeling kan veranderd worden als er iemand bij komt.