There are members in our Stadsdorp from abroad who want to learn Dutch and meet neighours at the same time. That is the aim of the group Conversation Dutch - Nederlandse conversatie. 

We meet regularly online on Tuesday evenings, sometimes we go for a walk during daytime. Date and time can be discussed if another date suits you better.
Enroll by sending an email to stadsdorpvondelhelmers@gmail.com

Er zijn een paar buitenlanders in ons stadsdorp die graag Nederlands willen oefenen en tegelijkertijd buurtgenoten willen leren kennen. Dat is dan ook het doel van de groep Nederlandse conversatie. 

Meestal spreken we online af op dinsdagavond, maar een enkele keer ook wel overdag buiten tijdens een wandeling. Tijdstip kan worden aangepast als dat beter uitkomt.

Maak niet-Nederlandstaligen in jouw omgeving attent op deze mogelijkheid!
Meld je aan bij stadsdorpvondelhelmers@gmail.com