Bewegen is gewoon goed voor je. En met elkaar is dat leuker en makkelijker. In ons stadsdorp kun je kiezen uit diverse mogelijkheden, zoals:
  • Fit op het WG-terrein
  • de wandelclub
  • jeu de boules
  • bewegingslessen 55plus